Domstein AS

Domstein AS består av de heleide virksomhetene Domstein Sjømat og Domstein Fish. Domstein AS er en familieeid bedrift av 3. generasjon og har hovedkontor i Måløy.

Domstein Sjømat

Domstein Sjømat er en av de største leverandørene av sjømat til det norske markedet, med en årlig omsetning på ca. 700 mill. kroner og daglig distribusjon av fersk fisk og sjømat til 800 kunder. Virksomheten omfatter salg og distribusjon av ferske sjømatprodukter til dagligvarehandelen, storhusholdning, hoteller og restauranter i Norge. Vi leverer fersk sjømat med hovedfokus på villfanget fisk, hvit fisk og skalldyr fra lokale fiskere og fiskemottak. Via et stort nettverk av fiskere langs norskekysten sikres tilgang av fersk sjømat hele året. Domstein Sjømat har avdelinger i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.

Domstein Fish

Med base i Måløy driver Domstein Fish handel med frosne fiskeprodukter med verden som marked. Domstein er den ledende distributøren av agn til lineflåten i Nord-Europa. Produktene akkar og sauri kjøpes inn fra fiskefelt i Sør-Atlanteren og Stillehavet. I tillegg brukes norsk sild og makrell. Domstein Fish har fryse- og tørrlager på Raudeberg med en kapasitet på 7.000 tonn. Her landes blant annet sjøfrosne produkter fra lineflåten. Domstein har et nært samabeid med Ervik Havfiske som opererer 16 fiskebåter. Domstein og Ervik var først i verden med MSC-sertifisering av atlantisk torsk og hyse.

Mer informasjon: 
domstein.no

Takk for at du ble med!

Du vil nå motta en epost med informasjon om kampanjen og medlemsfordelene i Coop Hordaland. Del den gjerne videre med din venn.

Lykke til !