Delingsøkonomi i praksis

Vi har perfeksjonert dette i 150 år.

Coop - litt ditt i 150 år

Som en medlemseid bedrift setter vi alltid kunden først. Vårt fokus er å drive og utvikle bedriften til det beste for våre medlemmer og kunder. Det skal være lønnsomt å handle hos oss.

Coop har drevet delingsøkonomi siden de første samvirkelagene ble etablert på 1800-tallet. Inspirert av en bevegelse fra England, startet man en forbrugsforening i Ytre Arna i 1867 etter prinsippet: Vi eier den sammen og deler på overskuddet – slik samvirkelagene fungerer i dag.

Det er forbrukerne som gjennom sitt medlemskap i samvirkelagene eier og styrer virksomheten og som disponerer de verdier som skapes. Medlemskap er åpent for alle, og medlemmene har lik rett til medbestemmelse gjennom aktiv deltakelse i organisasjonen. Medlem blir en ved å kjøpe en andel til 300 kroner i et samvirkelag. Gjennom effektiv og konkurransedyktig drift skal samvirkelagene skape et tilstrekkelig overskudd til å kunne utbetale kjøpeutbytte. Dette beregnes med en prosentsats av siste års kjøp i samvirkelagenes butikker. Medlemmene tilbys også en rekke andre fordeler som gjør medlemskap lønnsomt.

Arbeidet med å videreutvikle medlemsfordelene skjer kontinuerlig. Coop er også landets største interesseorganisasjon for forbrukere. Det er forbrukerne selv som bestemmer organisasjonens politikk i forbrukerspørsmål.

Fakta om Coop Hordaland SA

Hovedtyngden av virksomheten i konsernet er salg av handelsvarer til medlem og kunder. Coop Hordaland SA omsetter mest dagligvarer og byggevarer, men konsernet omsetter også elektriske artikler, sport, klær og sko.

Hovedkontoret ligger på Kokstad i Bergen. Coop Hordaland SA har virksomheter i Hordaland samt i Flåm og Vik i Sogn.

  • Coop Hordaland SA driver i dag 46 butikker innenfor kjedekonseptene til Coop.
  • Ved utgangen av 2023 hadde Coop Hordaland SA rett i underkant av 175 000 medeiere.
  • 1150 var ansatt i Coop Hordaland SA ved utgangen av 2023.

Historikk

Coop Hordaland SA ble etablert i 2001 etter en fusjon med 6 selvstendige samvirkelag. Siden den gang har Coop Hordaland SA overtatt 5 butikker fra tidligere Coop Indre Vestland og har innfusjonert Ulvik Handelslag.

I 2008 fusjonerte Coop Hordaland SA med Coop Vik BA.

I 2015 fusjonerte Coop Hordaland SA med Coop Jondal.

I 2017 feiret Coop Hordaland 150 års jubileum. Se historien i videoen.

Takk for at du ble med!

Du vil nå motta en epost med informasjon om kampanjen og medlemsfordelene i Coop Hordaland. Del den gjerne videre med din venn.

Lykke til !