Baker Brun

Historien om Baker Brun, den går langt tilbake. Den starter allerede i 1887 da sønn av kolonialkjøpmannen Christhoper Brun, Ferdinand Brun overtok farens bedrift ved dennes død.

Ferdinand Brun hadde lang læretid i bakerfaget hos Dietlef Martens og videre utdanning ved bakerier både i den gangs Kristiania og ved de danske bakerier i København, så han var godt rustet til å starte egen bakerivirksomhet. Under læretiden hadde han lært å lage både ekte dansk wienerbakst og rugbrødproduksjon. Ved brorens hjelp fikk han overta et hus i Fosswinckelsgate og foretok en stor ombygging av denne slik at den var godt egnet som bakeri.

Ferdinand Brun var en dyktig fagmann og fikk raskt ord på seg for å være blant de beste bakerne i Bergen på denne tiden da byen hadde hundrevis av små bakerier. Bedriften vokste og utviklet seg og da året 1949 kom og Ferdinand døde uten livsarvinger, lystes bakeriet ut for salg.

Bakerne fra Stord, Ingvald Bore og hans svigersønn Johannes Alsaker, kjøpte bakeriet. Johannes Alsaker drev senere bakeriet videre med svoger Johan Bore under navnet Ferdinand Brun Eftf. Disse to familiene drev bakeriet frem til 1981 da to av sønnene til Johannes Alsaker, Gunnar Johan og Martin i 1982 løste ut familien og overtok bedriften. Etter få år flyttet virksomheten til nye tidsriktige lokaler i Damsgårdsveien 109a, og har siden den gang hatt en løpende utvikling.

Mer informason: 
bakerbrun.no/

Takk for at du ble med!

Du vil nå motta en epost med informasjon om kampanjen og medlemsfordelene i Coop Hordaland. Del den gjerne videre med din venn.

Lykke til !