Styret, Årsmøtet & regionråd

Styret

Styret fungerer som det øverste ledelsesorgan i en virksomhet.

  • Det å være styremedlem er en spennende utfordring og god mulighet til å lære om virksomhetsstyring, ledelse og økonomi.
  • Som styremedlem har du et stort ansvar for å følge opp økonomien samt sørge for at driften er forsvarlig i samvirkelaget.
  • I rollen som styremedlem er det viktig at du bidrar med kunnskap og erfaring og holder deg faglig oppdatert.

Styret i Coop Hordaland består av 8 medlemmer

Det avholdes ca 7 styremøter i året.

Styret har som viktig oppgave å sette retning, kontrollere virksomhetens resultater og andre overordnede oppgaver som er forbundet med de store beslutningene i samvirkelaget.

Det å påta seg et styreverv kan være både krevende og lærerikt, og det er viktig at en på forhånd har satt seg inn i hvilke ansvar det innebærer å være styremedlem.
Les gjerne mer her: Ansatterepresentasjon i styret – Hovedorganisasjonen Virke

Årsmøtet

Årsmøtet er samvirkelagets øverste myndighet.

  • Det er her medlemmene kan være med å påvirke samvirkelagets retning videre fremover.

  • Årsmøtet er delt inn i fem regioner og består av representanter fra medlemmene våre og ansatte fra de ulike regionene

Det å være med i Årsmøtet kan gi deg nyttig erfaring og du vil kunne være en viktig representant for de ansatte

Årsmøtet i Coop Hordaland består av 45 representanter

Årsmøtet avholdes minst 2 ganger hvert år.

Årsmøtets viktigste oppgaver er blant annet valg av styre og avgjøre saker av vesentlig betydning som styret ikke alene har fullmakt til.

Regionråd

Som medlem av Årsmøtet er du også medlem av regionråd. Regionrådsmøtene er et debatt og høringsforum og som ledes av styreleder eller den/de styret gir fullmakt til å lede.

Regionråd består av 70 representanter

Det avholdes 2 regionrådsmøter i året.

Det legges opp til uformelle møter med informasjon og utveksling av synspunkter, diskusjon og innspill fra de ulike regionene.

I regionrådene er det bl.a dialog knyttet til omsetnings og resultatutvikling, veivalg/prioriteringer, forslag til saksliste til Årsmøte og forslag til vedtektsendringer.

Takk for at du ble med!

Du vil nå motta en epost med informasjon om kampanjen og medlemsfordelene i Coop Hordaland. Del den gjerne videre med din venn.

Lykke til !